Giới thiệu

Brity cung cấp các dịch vụ sáng tạo về thương hiệu, ứng dụng tương tác và truyền thông marketing. Với đội ngũ trẻ và đầy nhiệt huyết khả năng sáng tạo, đã có nhiều năm trong lĩnh vực sáng tạo và phát triển thương hiệu. Chúng tôi sẽ giúp bạn sáng tạo và tạo dựng thương hiệu nhất quán và khác biệt.

1. NGHIÊN CỨU
Chúng tôi thực hiện các bước phân tích kỹ lưỡng và bối cảnh của dự án, xác định các yêu tố các bước thực hành, đưa ra kết luận đặt nền móng cho sự phát triển thông qua các quy trình tiếp theo.
2. CHIẾN LƯỢC
Mục tiêu của giai đoạn này là để hiểu và đề xuất những gì thương hiệu nên thể hiện thông qua các thuộc tính, giá trị, định vị, tính cách của thương hiệu.
3. THIẾT KẾ
Từ việc sử dụng kết luận từ các giai đoạn trước, chúng tôi phát triển và xác định các yếu tố tạo hình hoặc chữ, thiết kế tương tác với mục tiêu thương hiệu.
4. PHÁT TRIỂN
Tiếp theo là phát triển thiết kế nhận diện để áp dụng nó cho nhiều loại sản phẩm khi cần thiết, các ứng dụng phù hợp trong hoạt động của thương hiệu đó.