BEHE VIETNAM

 

Hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe Logo của Behe ​​được tạo dựa trên 4 yếu tố, cũng là 4 giá trị cốt lõi: Làm đẹp – Sức khỏe – Thiên nhiên – Đạo đức.

BEHE BRANDING
BEHE BRANDING
BEHE BRANDING
BEHE BRANDING

BEHE BRANDING
BEHE BRANDING
BEHE BRANDING
BEHE BRANDING
BEHE BRANDING
BEHE BRANDING
BEHE BRANDING
BEHE BRANDING
BEHE BRANDING
BEHE BRANDING
BEHE BRANDING
BEHE BRANDING
BEHE BRANDING
BEHE BRANDING
BEHE BRANDING
BEHE BRANDING
BEHE BRANDING
BEHE BRANDING
BEHE BRANDING
BEHE BRANDING