QUY TRÌNH

Chúng tôi luôn hướng tới một quy trình làm việc nhanh gọn mà hiệu quả, tối ưu thời gian và công sức nhằm đạt được chất lượng sản phẩm cao nhất với chi phí hợp lý nhất cho thương hiệu của bạn.

Phân tích và nghiên cứu

Thiết kế và thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu lớn hay nhỏ luôn đòi hỏi sự kết hợp giữa nghiên cứu và phân tích giữa nhà thiết kế và khách hàng, đây là cách tốt nhất để chuyển hướng sáng tạo. Khác biệt với các thương hiệu khác. Mặt khác, chủ doanh nghiệp phải buộc phải tham gia ngay từ giai đoạn này.

 

– Nghiên cứu nội bộ

– Hiểu người sử dụng

– Phân tích đối thủ cạnh tranh

Phân tích và nghiên cứu
Thiết kế sáng tạo

Thiết kế sáng tạo

Đây là giai đoạn đã quyết định ý tưởng chính và chỉ đạo của dự án để thực hiện thiết kế cơ bản, thiết kế cơ bản đã hoàn thành sẽ được trình bày cho khách hang và sẽ được điều chỉnh để chọn mẫu phù hợp nhất. Mẫu được chọn là điểm xuất phát để thực hiện tất cả các yếu tố thiết kế của dự án.

Bảo hộ thương thiệu

Bảo hộ thương hiệu luôn là điều cần thiết để đảm bảo an toàn thương hiệu không bị trùng lặp và nhân bản từ các đối thủ cạnh tranh.
Áp dung bảo vệ cũng là một bước đi an toàn cho giao đoạn khởi động dự án.

Bảo hộ thương thiệu
Ứng dụng thương hiệu

Ứng dụng thương hiệu

Toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu của dự án được thiết kế theo các nhóm cơ bản, khách hàng điều chỉnh và phê duyệt theo nhóm cho đến khi hoàn thành. Thiết kế hoàn chỉnh bảo gồm tất cả các yếu tố thiết kế về phong cách, màu sắc, vật liệu, và tư vấn khách hàng để sản xuất thực tế.