Khách hàng: CÔNG TY TNHH BEHE VIỆT NAM

Địa chỉ: Hoàng Mai, Hà Nội

Logo, Brand Identity, Packaging, Brand Application

 

 

 

 

 

 

BEHE VIỆT NAM

Hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe

Logo của BEHE hình thành dựa trên 4 yếu tố, cũng là 4 giá trị cốt lõi:

Vẻ Đẹp - Sức khỏe - Tự nhiên - Tâm Đức

 

 

 

1
Bạn cần hỗ trợ?